Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.englishittoday.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług
udostępnianych poprzez serwis www.englishittoday.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma
JEDWARE Maciej Jędrzejewski z siedzibą przy ul. Gwiezdna 4a/42, Sosnowiec 41-219
NIP: 6443437437, REGON: 362785727.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu newslettera informacje
b) poprzez gromadzenie plików "cookies".

c) poprzez gromadzenie odpowiedzi w ankiecie.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu newslettera są przetwarzane w celu dokonania procesu
obsługi kontaktu informacyjnego tj. newslettera. Dane w formularzu ankiety są przetwarzane
w celu ułożenia treści odcinka kanału English IT Today!

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Osoba, która dobrowolnie wprowadziła dane w formularzu newslettera ma również prawo
do zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć
link "Unsubscribe" na dole w jednej z otrzymanych wiadomości email lub kliknąć na link znajdujący się na dole strony: "Wypisz się z newslettera".

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.englishittoday.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13. Dane podane podczas subskrypcji newslettera są przetwarzane przez englishittoday.pl i MailChimp.

14. Dane podane w ankiecie są przetwarzane przez englishittoday.pl i TypeForm.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - kontakt jest możliwy poprzez email: kontakt@englishittoday.pl